Vår historie og visjon

Historien

Historien om PeopleUknow startet med historien om en 16 år gammel jente. I 10. klasse begynte hun på en ny skole og hadde den uheldig opplevelsen av hva som kan skje hvis du er ny i en klasse. Det var ingen fysisk vold og ingen verbal trakassering, men hun ble systematisk ignorert og holdt utenfor av de andre i klassen. Dette er en av de mest subtile og skadelige formene for mobbing som skjer i skolen i dag.

«Men; hvordan kan vi skape et trygt og positivt klassemiljø for alle?«, spurte moren henne. Og hun sa: «Det er enkelt – alle må bli kjent med alle!«

Dette var inspirasjonen til både navnet og konseptet PeopleUknow.

Problemet

Skolemobbing er i ferd med å bli et offentlig helseproblem som påvirker en stor andel av skolemoden ungdom. Mobbing er ikke det opprinnelige problemet, men heller mangelen på sosiale ferdigheter. Forskning viser at fysisk og følelsesmessig usikkerhet i et dårlig skolemiljø genererer stress og mangel på selvtillit og motivasjon. Dette fører til en rekke problemer som ensomhet, frafall, mobbing, vold og ulike psykologiske problemer – som har langvarig effekt på barna, og også negative konsekvenser for deres evne til å lære.

Visjonen

Vi tror at Innovasjon skjer når vi bruker teknologi på en kreativ måte som er sentrert på den menneskelige faktoren. Vi tror at vi alle er ansvarlige for å skape et bærekraftig samfunn der mennesker kan fredelig og konstruktivt sameksistere. Det handler om hvilken verden vi vil leve i og hvilken verden vi ønsker å skape for barna våre. I vår visjon har skolen en nøkkelrolle for fremtiden, den må være et sted hvor unge mennesker elsker å være, et sted hvor de kan vokse som hele mennesker og bygge både kunnskap og sosiale ferdigheter for å trives i en fremtid jobb og for å ha et meningsfylt sosialt liv. Dagens ungdom er morgendagens voksne, og det er derfor sier vi:

PeopleUknow add value to your life – if you let them. Be curious and connect.

Løsningen

Vårt mål er at skolene skal kunne utføre kontinuerlig opplæring av barnas emosjonelle og sosiale ferdigheter, samtidig som de bygger et sunt og positivt klassemiljø – hver eneste dag. Derfor utvikler vi en digital, interaktivt verktøykasse hvor elevene kan utvikle sine sosiale ferdigheter ved hjelp av praktiske øvelser som initieres av læreren og som er koblet til kompetansemålene i ulike fag.

Dette gir mulighet for praktisk læring, fysisk interaksjon og et avbrekk fra stillesittende læring. Selvinnsikt, empati, kommunikasjon, verdier, rytme og bevegelse er eksempler på kompetanseområder som elevene vil utvikle. Øvelsene er basert på relevant forskning her hjemme og internasjonalt og tverrfaglige kompetanseområder initiert av regjeringen, der LIVSMESTRING er den viktigste.


En mer detaljert presentasjon av løsningen gis til skoler/kommuner som ønsker å samarbeide med oss. Ta kontakt for å avtale et møte. Les mer under Pilot.