Pilot

PeopleUknow søker pilotskoler!

Ønsker du å gi elevene dine en mulighet til å øve på sine sosiale ferdigheter?

 

Ønsker du å skape et skolemiljø som forebygger mobbing, ensomhet og mangel på motivasjon?

 

PeopleUknow utvikler en digital verktøykasse med praktiske øvelser for å forbedre sosiale ferdigheter i klasserommet. Vi ser etter skoler som ønsker å sette sosial kompetanse på dagsorden og samarbeide med oss i et pilotprosjekt.

Å være en del av piloten vil gi skolen din en unik mulighet til å jobbe med en ny tilnærming til langvarige problemer som fortsatt ikke er løst i dagens skole. Ved å prøve ut vår løsning og samtidig dele din skoles behov, utfordringer og erfaringer, vil du bidra til å utvikle et konsept som på sikt kan ha stor betydning for trivsel og personlig utvikling for veldig mange elever både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Her og nå kan vi på din skole sammen skape et skolemiljø som er trygt og helsefremmende for alle elever og ansatte, uansett hvem de er og hvor de kommer fra.

Hvorfor nå?

Ensomhet, mobbing og mangel på motivasjon har vært et problem i skolen i flere tiår. Hvorfor er det viktigere enn noensinne å ta tak i dette nå?

For det første; fordi den norske regjeringen nylig bestemte seg for å bekjempe mobbing og introduserte 9a, det nye lovkapittelet i «Opplæringsloven». Her finner vi et tydelig krav om at skolens administrasjon må innføre strenge tiltak for å sikre et trygt og positivt skolemiljø.

For det andre; Regjeringen foreslo nylig tre tverrfaglige temaer i læreplanen som vil være avgjørende for utviklingen av vårt fremtidige samfunn: «Demokrati og statsborgerskap», «Bærekraftig utvikling» og «Folkehelse og livsmestring.» Alle de 3 emnene henger unektelig sammen, men LIFE MASTERING er temaet vi har mest fokus på i PeopleUknow. Vårt mål er å integrere alle temaene i den daglige undervisningen sammen med kompetansemål og den kontinuerlig opplæring av viktige sosiale ferdighetene.

For det tredje; vi trenger en plan for fremtiden; hvor ansvarlige mennesker tar de riktige beslutninger for å skape et samfunn som er bærekraftig for mennesker. Den spente og kaotiske politiske situasjonen i verden viser at de viktigste kompetansene for fremtiden er empati, respekt og konfliktløsning, og derfor ønsker vi å trene barna daglig slik at de kan tilegne seg disse viktige sosiale ferdighetene.

Dagens ungdom er morgendagens voksne, så vi har virkelig ingen tid å miste.

[gem_image disable_lightbox=»1″ effects_enabled=»1″]